logo Reijnders Partners405px

Bewaren

Is alle huur van een huurwoning aftrekbaar?

Een belangrijke uitspraak voor de praktijk
Het begon met een uitspraak van Rechtbank Arnhem in 2009, waarin werd goedgekeurd dat een ondernemer het huurrecht met betrekking tot zijn woning tot het ondernemingsvermogen rekende. Zo omzeilde hij effectief de aftrekbeperking voor de werkruimte in de eigen woning. Hof Den Haag oordeelde precies het tegenovergestelde. De Rechtbank zegt wel aftrekbaar; het Hof zegt niet aftrekbaar. Dan moet de Hoge Raad maar uitspraak doen en dat heeft ze inmiddels gedaan.

Wat was er aan de hand?

Een zzp-er is actief in de bouw. Zijn kantoor heeft hij in zijn huurwoning. De huurder kan volgens het hof niet als economisch eigenaar worden aangemerkt en evenmin kan het huurrecht worden aangemerkt als een 'economisch goed' dat als bedrijfsmiddel kan gelden. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van de werkkamer slechts in aftrek kunnen komen als is voldaan aan de eis dat de werkruimte naar verkeersopvattingen een zelfstandig gedeelte van de woning vormt. Aan deze eis is in dit geval niet voldaan, oordeelt Hof Den Haag. De Hoge Raad is het echter niet met het hof eens. De Hoge Raad zegt dat een huurrecht een vermogensrecht is en kan daarmee voor de ondernemingsuitoefening worden gebruikt. Dat betekent dus dat een huurrecht ondernemingsvermogen kan vormen.

‘Kleine’ nuancering

Nu wordt er wellicht gedacht dat iedere zzp-er de huur van zijn woning kan aftrekken. Dat is helaas niet helemaal waar. Alleen nieuwe ondernemers en ondernemers die naar een andere woning verhuizen kunnen voor het huurrecht opteren voor ondernemingsvermogen. Aan een eenmaal gekozen keuze zit een ondernemer namelijk vast. Een keuzewijziging vergt een bijzondere omstandigheid, zoals bijvoorbeeld ook een verbouwing in de huurwoning. Verder is het zo dat ter zake van het privégebruik een bijtelling in aanmerking moet worden genomen. Krijgt een zzp-er daarnaast ook nog eens huurtoeslag, dan is de huurtoeslag in zijn geheel belast voor de inkomstenbelasting.

Let wel: de keuze om de werkruimte als ondernemingsvermogen te bestempelen geldt echt alleen maar voor de ondernemer die een woning huurt. Dat geldt dus niet voor de werkruimte in een eigen woning. Daar gelden andere, strengere, regels voor.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de aftrekbaarheid van huurlasten voor de werkruimte in een huurwoning, of heeft u andere vragen over bovenstaande, neem dat gerust contact met ons op.