logo Reijnders Partners405px

Bewaren

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Heeft u een pensioen in eigen beheer?

Op 1 juli jl. heeft onze Staatssecretaris van Financiën Wiebes de knoop doorgehakt. Op Prinsjesdag stuurt hij het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer. Wiebes noemt het steeds ‘uitfaseren van het pensioen in eigen beheer’, maar in feite betekent het gewoon afschaffen van pensioen in eigen beheer.

Het pensioen in eigen beheer leek altijd wel een leuk instrument waarmee de directeur-grootaandeelhouder een voorziening voor de oude dag kon vormen zonder dat er vermogen aan de BV moest worden onttrokken. Deze pensioenvoorziening, dat feitelijk nooit pensioen is geweest, bleek echter zeer kwetsbaar. Bij faillissement is de directeur de gehele oudedagsvoorziening kwijt, bij echtscheiding moet vermogen aan de BV worden onttrokken dat de onderneming eigenlijk niet kan missen en de aanhoudend lage rente brengt aan het licht dat de pensioenverplichting de mogelijkheid om nog dividend uit te keren, volledig op slot kan gooien.

In de brief van de Staatssecretaris wordt voor de afkoop in 2017 een korting van 34,5% van de fiscale waarde voorgesteld. Bij afkoop in 2018 bedraagt de korting 25% en in 2019 19,5%.

Voor de afkoopvariant moet wel liquiditeit beschikbaar zijn. Als de liquiditeit niet beschikbaar is, is men aangewezen op het omzetten in het oudedagssparen eigen beheer op basis van de fiscale waardering óf het premievrij maken van de pensioenverplichting.

Heeft u een pensioen in eigen beheer en wilt u weten wat voor u het meest gunstige scenario is, neem dan contact met ons op, dan zullen wij voor u doorrekenen welk scenario bij uw situatie past.